Юрій Лащук. Покутська кераміка

Опішне, Українське народознавство, 1998. 160 сторінок.

У клясичній спадщині українського народного мистецтва почесне місце належить кераміці Покуття, в якій виділяються три яскраві осередки: Коломия, Пистинь та Косів. Кожен з них представлений низкою самобутніх творчо-стилістичних мистецьких явищ. Оскільки досі в їх оцінці переважали історико-етноґрафічні аспекти, автор книги аналізує творчу спадщину гончарів з позицій емоційно-естетичної функції виробів, встановлення ролі та вкладу до розвитку й прогресу духовної культури людности цього регіону української етнографічної території. Для мистецтвознавців, етнографів, істориків, краєзнавців, усіх, хто цікавиться мистецькою спадщиною Українців.Серія “Етномистецтвознавчі розвідки”. Випуск 8-й.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »