Я. Є. Боровський. Походження Києва. Історіографічний нарис

Київ, Наукова думка, 1981. 152 сторінки.

Монографія присвячена актуальній і важливій проблемі походження Києва у вітчизняній історіографії.
Автор вперше подає монографічний огляд вітчизняної історіографії про походження Києва (XVIII—XX ст.), відзначає значні досягнення радянських істориків у вивченні цієї проблеми, залучає маловідомі писемні джерела для її вирішення.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »