Юрій Асєєв. Орнаменти Софії Київської

Київ, Видавництво Академії архітектури УРСР, 1949.

Translate »