В. Милорадович. Українська відьма. Нариси з української демонології

Київ, Веселка, 1993. 72 сторінки.

Відьми, русалки, упирі, домовики, чорти — ці так давно створені народною уявою дивовижні образи — не тільки матеріал для вивчення історії народу, його мови, давньої філософії. Вони й досі живуть у свідомості сучасної людини і не втрачають свого впливу на подальший розвиток українського етносу. Отже, щоб пізнати самих себе, духовну культуру свого народу, треба вивчати і його вірування. Нариси з української демонології відомого українського етнографа і фольклориста є цінною історико-науковою розвідкою, цікавою не лише фахівцеві, а й широкому колу читачів. Упорядкування, переклад і передмова Олени Таланчук. Художнє оформлення Ігоря Вишинського

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »