СЕРГІЙ ГНАТЧУК

1976

Сергій Гнатчук

Сергій Гнатчук

Сергій Андрійович Гнатчук народився 16 лютого 1976 року в мальовничому покутському селі Підвисоке, Снятинського району, Івано-Франків­ської області.
Ріс та виховувався в родині вчителів. Цікавість до малювання одержав на уроках образотворчого мистецтва в місцевій середній школі, в якій про­вчився 9 років.

З 1991 по 1996 рік навчався в Косівському ко­леджі прикладного та декоративного мистецтва, закінчив з відзнакою відділ художньої обробки шкіри.

З 1996 року був студентом художньо-графіч­ного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Завершив навчання в липні 2001 року.

У 2003 році закінчує Інститут культури та мис­тецтв при вищезгаданому університеті, отримує диплом магістра.

У стінах Косівського училища працює з 2001 року. Обіймає посаду викладача рисунка та жи­вопису циклу фундаментальних та професій­но-орієнтованих дисциплін.

Малярством займається постійно. Працює, в основному, в жанрі пейзажу, змальовуючи при­роду Покуття та Гуцульщини. Також виконує різ­ні за сюжетом твори на релігійну тематику. Гнатчук Сергій – учасник багатьох колективних та тематичних виставок КІПДМ ЛНАМ у музеях Косова та інших міст за межами області.

Книги про Сергія Гнатчука:

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »