КАТЕРИНА КАЙДАШ

1913–1992

Катерина Кайдаш

Катерина Кайдаш народилася у селі Стеблів на Чер­кащині, батьківщині класика української літератури Івана Семеновича Нечуя-Левицького. Майбутня художниця зростала в хаті свого діда Сави Петровича Кайдаша — одного з прообразів героїв класичної повісті Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”. Народні традиції сформували естетич­ні смаки К. Кайдаш: вона стала тала­новитою вишивальницею і водночас захопилася декоративним розписом ко­минів, груб та стін у хатах. Малювала саморобними квачиками, виготовлени­ми з вовни свійських тварин, замість фарб використовувала буряковий сік, синьку, глину.
Згодом художниця почала створю­вати сюжетні картини аквареллю та гуашшю, на яких ще позначалося запо­зичення як у темах, так і в манері ма­лювання. Та невдовзі К. Кайдаш зна­ходить у мистецтві свій самобутній шлях. Її щасливим дебютом стала ори­гінальна акварель “Подвір’я Кайдашів у Стеблеві”, яка одразу привернула увагу мистецтвознавців та етнографів.

Живучи в селі над Россю, Кай­даш глибоко вивчала побут і духовну культуру українського народу, звертається до фольклорно-етнографічної те­ми. Вона ілюструє співзвучні її душі українські народні пісні, серед яких “А за нею козаченько веде коня напувать…”, “У сусіда хата біла”, “Ішов Гриць з вечорниць” та багато інших. Велику пізнавальну цінність мають акварелі на теми весільних пісень; яскраво і до­кладно художниця відтворює місцеву традиційну весільну обрядовість. Бар­висті картини “Щоб була сорочка бі­ла…”, “Увечері на гулянці”, “В ніч на Івана Купала” та інші Катерина Кайдаш при­святила нелегкій праці земляків, їхньому побуту, до­звіллю, красі і таємницям природи.

Твори Кайдаш привертають увагу шанувальників народного мис­тецтва багатою палітрою яскравих фарб, оригінальністю стилю і компози­цій, мальовничістю й географічною точ­ністю пейзажів. Її акварелі експонува­лися на виставках творів народних умільців у Стеблеві, Корсуні-Шевченківському, Каневі, Седневі, Львові, Києві та Москві. Твори художниці зберігаються в Корсунь-Шевченківському музеї (понад 200 робіт), НМУНДМ, Черкаському краєзнавчому музеї, приватних колекціях.

Книги про Катерину Кайдаш:

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »