СЕРГІЙ КОЛОС

1888–1969

Сергій Колос

Сергій Колос

Навчався в Італії, в Неаполітанському інсти­туті красного мистецтва (1911), продовжував мистецьку освіту в Мюнхені (1912-1914). Вчи­вся в Українській державній академії мис­тецтв в майстерні монументального живопи­су Михайла Бойчука та в майстерні композиції та народного орнаменту Василя Кричевського (1918 -1922). Брав участь у розписах приміщення Київського оперного театру до 1-го з’їзду во­лосних виконкомів, разом з Тимофієм Бойчуком – ав­тор панно “Коваль” (1919) та рисунку “З одно­го казанка” до розпису Луцьких казарм (1919). З 1927-о року брав участь в рес­публіканських і всесоюзних художніх вистав­ках.

Очолював текстильне відділення Київського художнього інституту (1925-1930). В 1-й по­ловині 1930-х років викладав у Маргеланському шовкоткацькому технікумі та Таш­кентському текстильному інституті (1936-1940), в Київському училищі приклад­ного мистецтва (1946).

Майстер декоративно-прикладного мистец­тва і мистецтвознавець. В 1988-у році в Державному музеї українського образотворчого ми­стецтва відбулася персональна виставка творів Сергія Колоса (101 твір декоративно-прикладного мистецтва, живопису й графіки).

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »