ВОЛОДИМИР МАСИК

1917–1996

Володимир Масик

Володимир Масик

Художник народився 25 травня 1917 року у місті Катеринославі (нині Дніпропетровськ) у родині робітника. 1918 року батьки пере­їхали до Конотопа, де хлопець закінчив семи­річну школу, а згодом ФЗУ при паровозо-вагоноремонтному заводі (1933 року), на якому й залишився працювати столяром-модельником. Водночас відвідував художню студію Ко­нотопського залізничного клубу, навчаючись у досвідчених педагогів А. Є. Гофмана та В. В. Заболотного. Вже тут розкрилися здібності Володимира Масика до малювання – 1935 року юнака було направ­лено до Дніпропетровського художнього тех­нікуму. Він навчається у відомого художника- реаліста М. М. Паніна, педагогів П. Я. Альохіна, В. В. Коренєва та Є. Я. Сагайдачного. Закінчивши технікум 1939 року, вступає до лав Радянської Армії. Війна застала його у Москві, де він проходив військову службу. Під час бомбардування міста ворожими літаками одержав перше поранення. Додому повернувся інвалідом після жорстоких боїв під Орлом улітку 1942 року, де його було одного дня чотири рази поранено.

Вже у 1944 році художник влаштовує у Ко­нотопському залізничному клубі першу у сво­єму житті персональну виставку творів. В екс­позиції — фронтові зарисовки, етюди до карти­ни “Мордовські артисти у госпіталі”, виконаної під час лікування у місті Саранську, зари­совки та етюди руйнувань, заподіяних фашис­тами рідному місту. Глядачами виставки були переважно воїни, що рухалися на фронт через Конотоп.

Після закінчення інституту В. Масик працює деякий час директором Училища прикладного мистецтва у Києві. Згодом переходить лише на творчу роботу.

Одна з найхарактерніших рис творчості ху­дожника— різнобічність мистецьких інтересів, широкий тематичний діапазон. Увагу художника привертають не тільки графіка і живопис, а й інші галузі образо­творчого мистецтва. Ним створено, наприклад, панно, на якому зображено архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври XI—XII сто­літь (разом з О. Масиком), панораму будівницт­ва каналу Цимлянського вузла, діораму Києво- Печерської лаври XVIII століття. Також Володимир Масик є автором ескізів альбому для дітей (зразки ви­палювання), керамічних кахлів, виготовлених під час перебування у Косові, персональних буклетів тощо.

Митець працює у найрізноманітніших техні­ках— у ліногравюрі, гравюрі на дереві, офор­ті, монотипії тощо, користуючись різними ма­теріалами— олійними та акварельними фарба­ми, пастеллю, темперою. Технічні прийоми, як і форму художнього втілення, визначає харак­тер життєвого матеріалу, внутрішнє відчуття автора. Це, власне, обумовило й вид мистецт­ва, у якому він переважно працює уже протя­гом багатьох років, — графіку.

У центрі творчих зацікавлень митця завжди був героїчний сучасник з йо­го думами, переживаннями, надіями. Він і сам був одним із них — людей невпинного діяння, активної життєвої позиції.

За життя Масика пройшло біля 500 його персональних виставок. Твори митця зберігаються у більше ніж ста музеях України і за кордоном.

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »