ОЛЕНА ПОБОЖІЙ

1960

Олена Побожій

Олена Побожій

Олена Іванівна Побожій народилася 5 квітня 1960-о року в м. Світловодську, що на Кіровоградщині. Початкову мистецьку освіту здо­була в Миколаївській дитячій художній школі, де навчалася з 1975 по 1977 рік. Студентка архітектурного факультету Київського державного художнього ін­ституту з 1978 по 1985 рік.

Основний вид образотворчого мисте­цтва для Олени Побожій — це акварель. Саме з неї і почалося захоплення чарівним світом мистецтва. По-справжньо­му почала опановувати цю техніку в ін­ституті. Майже відразу визначився і улюблений жанр — натюрморт. Саме в натюрмор­ті, на думку художниці, в найбільшій мірі розкриваються можливості такої “неслухняної” техніки, як акварель. Сю­жетні конструкції її робіт нескладні. Здебільшогоце звичайні речі в звичайних для них співставленнях. Але по­руч з цим на всіх натюрмортах відчу­вається печатка людської діяльності. Художниця – не прибічник екзотичних натюр­мортів. Головні діючі особи композицій — квіти, яблука, листя, глечики, книги… В роботах акварельні фарби сво­їм мерехтінням створюють мінливий стан речей, фіксують їх кольорові співвідно­шення. Але в той же час в композиціях предметний світ не втрачає своєї матеріальності і краси.

Акварелі Олени Побожій носять камерний характер, вони пронизані світлом і про­зорістю. Широкі образні узагальнення не характерні для її робіт. Технікою во­ни скоріше наближаються до живопису. В своїй творчості вона орієнтується на сучасних майстрів акварелі та живопису.

У пейзажах, які складають певну гру­пу творів, наявна тенденція до ліричних мотивів. В них превалює м’який та поетичний живопис. Куточки Києва: “Вулиця на Подолі”, кримські краєвиди: “На березі в Планерському”, колоритні місця Кавказу: “Озеро Рица”, — свідчать про те, як акварель чуйно реагує не ті­льки на географічну розташованість цих місць, але і на духовний їх світ.

Захоплюється Олена Побожій і ліногра­вюрою. Роботи в цій техніці розпадаю­ться на дві групи: станкові листи і екс­лібриси. Лінолеум ріже в більшості ви­падків без ретельно підготовлених ри­сунків. Тому велику роль відіграють у композиціях випадковості, лінія пере­ривчата, плями створюють декоративну гру чорного і білого. Через це на гра­фічних листах природа оживає, набуває руху.

Окрему групу становлять екслібриси. Саме в них виявилося тяжіння Олени Побожій до монументалізації форми. Екслібрис, на її думку, — перш за все “знак”, “ієрогліф”. В ньому повинно відбиватися в узагальнюючій формі уподобання власника книжкового знаку.

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »