УЛЯНА ЯРОШЕВИЧ

1949

Уляна Ярошевич

Уляна Ярошевич

Переосмислення та оригі­нальна інтерпретація кращих здобутків гончарного ре­месла у поєднанні з яскраво індивідуальною манерою і сміливим експериментом характеризують творчість ві­домого майстра кераміки Уляни Ярошевич.

Народилася вона 10 березня 1949 року в с. Нижанковичі Старосамбірського району на Львівщині. У 1965—1969 роках навчалася у Львівському училищі прикладного мистецтва ім. І. Труша (відділ художньої кераміки). У 1969—1974 роках навчалася у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва (відділ художньої кераміки). У 1974 році вперше представляє свої роботи на виставках. У 1987 році представляє свої роботи на Міжнародному конкурсі кераміки в м. Фаенца (Італія).

Уляна Ярошевич віртуозно володіє технікою гончарного кола, що визначає пластичне вирішення її творів. Деко­ративні композиції, здебільшого антропоморфні чи зоо­морфні фігури, вона монтує з численних великих та дрібних порожнистих об’ємів. У ряді робіт традиційний за формою посуд стає основою для ліпленого чи мальовано­го декору, іноді цілих сюжетних сцен. Виразність пласти­ки підкреслюється характерним при точінні на колі рельє­фом поверхні черепка.

Ранні твори художниці вирішуються монохромно. Ком­позиційне багатство визначається складністю конструк­ції, яка активно розгортається у просторі, немов би затягуючи його у заглибини і отвори. Згодом автор шукає шляхи ефективного поєднання пластики з поліхромним декором, який будується на основі інтерпретації елемен­тів традиційного геометричного орнаменту. Барвисті смуги охоплюють наповнені, переважно кулевидні форми. їх ди­намічний рух зливається в химерний декоративний рису­нок, що постійно змінюється під час огляду композиції. Чіткий графічний контур та архітектонічно продумана конструкція надають роботам художниці монументально­сті. Поряд з цим, в них відчувається яскраво виражене декоративно-ігрове начало. Мозаїка теплих кольорових тонів визначає мажорний емоційний лад.

Поступово Уляна Ярошевич відходить від геометрично правильного аскетизованого розпису, трактує геометричні мотиви більш експресивно, розковано. Барвистий малюнок уже не вкриває повністю порожнисті об’єми, а концент­рується в окремих, композиційно визначених місцях. Ви­користання матової, фактурної, а не блискучої полива­ної поверхні черепка сприяє повнішому виявленню спе­цифіки матеріалу.

У своїх роботах Уляна Ярошевич відображає буденні речі та явища, які у процесі творчого переосмислення одер­жують нові мистецькі та естетичні якості, повстають перед глядачем у вигляді оригінальних декоративних компози­цій. Глибинний зв’язок з традиціями, часто навмисно ак­центовані риси архаїки, підкреслена рукотворність і внут­рішня теплота надають її творам неповторного емоційного забарвлення. Синтезуючи традиційні прийоми формотво­рення і декорування, поєднуючи їх з сучасним світоба­ченням та образним мисленням, художниця знаходить свій, яскраво індивідуальний шлях у мистецтві.

Книги про Уляну Ярошевич:

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »