Українське народне весілля в творах українського, російського та польського образотворчого мистецтва XVIII—XX століть. Автори-упорядники Юрій Белічко, Андрій В`юник

Київ, Мистецтво, 1970. 112 сторінок.

УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ВЕСІЛЛЯ – ОДИН З ПРАДАВНІХ ЗВИЧАЇВ. ЦЕ ЦІЛЕ ДРАМАТИЧНЕ ДІЙСТВО, СПОВНЕНЕ ГЛИБОКОГО ЗНАЧЕН­НЯ, СУПРОВОДЖУВАНЕ ТО СУМНИМИ, ТО ВЕСЕЛИМИ ПІСНЯМИ. ВОНО БАРВИСТЕ І НЕПОВТОРНО БАГАТЕ В РОЗГОРТАННІ ДІЇ, В ЯКІЙ УСІ – УЧАСНИКИ І ВСІ – ГЛЯДАЧІ. У ВЕСІЛЛІ ВІДБИЛИ­СЯ ЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ НАРОДУ, ПОЕТИЧНІСТЬ ЙОГО СВІТОСПРИЙМАННЯ, ЙОГО ТВОРЧА ОБДАРОВАНІСТЬ. У ВЕСІЛЬНОМУ ОБРЯДІ, ЯКИЙ ВІДБИВАЄ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ НОРМИ НАРОДНОГО ЖИТТЯ, ВТІЛЮЄТЬСЯ В ОБРАЗНІЙ ПОЕТИЧНІЙ ФОРМІ ВСЕ ГУМАННЕ, ЗВО­РУШЛИВЕ, ЩИРЕ, ЧИМ БАГАТА ЛЮДСЬКА ДУША. ВЕСІЛЛЯ – ЦЕ СВОЄРІДНА НАРОДНА ОПЕРА, ВЕСЕЛА, ДОТЕПНА, ПРОЙНЯТА ЛІ­РИЗМОМ І ЛЕГКИМ СМУТКОМ. У РІЗНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ ВЕ­СІЛЛЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ З ПЕВНИМИ ВІДМІНАМИ, ІНОДІ ДОСИТЬ ЗНАЧ­НИМИ В ДЕТАЛЯХ І ПОСЛІДОВНОСТІ ДІЇ, АЛЕ У ЦІЛОМУ ВОНО МАЄ СПІЛЬНІ ОЗНАКИ. УРОЧИСТА СВЯТКОВІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОД­НОГО ВЕСІЛЛЯ ПОСТІЙНО ПРИВЕРТАЄ ДО СЕБЕ УВАГУ МИТЦІВ. ЇХ ПРИВАБЛЮЄ В НЬОМУ І БАРВИСТІСТЬ СВЯТКОВОГО ОДЯГУ ЙО­ГО УЧАСНИКІВ, І СВОЄРІДНА МАЛЬОВНИЧІСТЬ ОКРЕМИХ СЦЕН, І ЕМОЦІЙНО ПІДНЕСЕНИЙ ВИЯВ ПОЧУТТІВ, ЯКИМ ПЕРЕЙНЯТІ ВСІ ВЕСІЛЬЧАНИ, І НЕПОВТОРНО-ЧАРІВНІ ОБРАЗИ МОЛОДОГО Й МОЛОДОЇ. ВСЕ ЦЕ ВІДОБРАЖУВАЛИ В СВОЇХ ТВОРАХ УКРАЇН­СЬКІ (Т. ШЕВЧЕНКО, І. СОКОЛОВ, К. ТРУТОВСЬКИЙ, М. ПИМОНЕНКО, І. ЇЖАКЕВИЧ, Ф. КРИЧЕВСЬКИЙ, О. КУЛЬЧИЦЬКА), РОСІЙСЬКІ (В. ТРОПІНІН, І. АЙВАЗОВСЬКИЙ, В. МАКОВСЬКИЙ) ТА ПОЛЬСЬКІ (Ю. БРАНДТ, Ю. КОССАК, К. СИХУЛЬСЬКИЙ, В. ГРАБОВСЬКИЙ) ХУ­ДОЖНИКИ. АЛЬБОМ СКЛАДАЄТЬСЯ З КОЛЬОРОВИХ І ЧОРНО-БІЛИХ РЕПРОДУКЦІЙ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ВЕСІЛЬНИМИ ПІСНЯМИ ТА ПРИСЛІВ’ЯМИ, А ТАКОЖ СТИСЛИМ АНОТАЦІЙНИМ ТЕКСТОМ.

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »