Н. Х. Онацький. Каталог

Суми, Слобожанщина, 1995. 28 сторінок.

Каталог складається з двох розділів: живопис та графіка. Твори розміщені в хронологічному порядку. Після назви твору вказується дата виконання. Розмір дається в сантиметрах, перша цифра означає висоту. Підписи та написи відтворені з додержанням орфографії оригіналу. Шифр та цифри означають номери за інвентарними книгами музеїв. В каталозі прийняті умовні скорочення художніх музеїв, матеріалу та техніки виконання. Знак питання після дати створення означає, що вона встановлена приблизно. Окрім художніх творів, дається перелік мистецтвознавчих, поетичних, літературних та публіцистичних праць Н. X. Онацького, а також література про митця. Називаються виставки, на яких експонувались твори Н. X. Онацького, дається коротка біографічна довідка. Автор і упорядник Н. С. Юрченко. 

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »