ОЛЕКСАНДР ГАНЖА

1905–1982

Олександр Ганжа

Олександр Ганжа

Олександр Дорофійович Ганжа жив та працював у селі Жорнище на Віниччині – старовинному гончарському осередку. Гончарством почав займатися з 16-и років. Вже в ранніх творах мабутнього майстра виявилася одна з головних рис його творчості: незалежно від розмірів скульптури йому завжди притаманне відчуття великої форми. Ганжа щоразу відкидає все, що порушує цілісність враження основної маси, завдяки цьому форма губить дрібні переходи, збільшується, набирає могутності, монументальності.

Головним героєм Ганжі-скульптора, за невеликими внятками, завжди була людина, причому людина не в якій-небудь сюжетній ситуації чи дії. Момент оповідності проскакує в його творчості дуже рідко. У пошуках своїх героїв він не звертається до обрахів казкових, фольклорних чи літературних, як це спостерігаємо нерідко у народних майстрів 20-о століття. Джерелом для майстра є завжди навколишнє життя. Серед галереї скульптурних творів Олександра Ганжі немає зображень просто людей взагалі. Майстер щоразу намагається засобами і прийомами, здавна відомими кожному сільському гончарю, відтворити характер особистості, що зацікавила його певною рисою своєї вдачі, своїм розумом, майстерністю чи виразністю, у чому б вони не виявлялися.

Твори Олександра Дорофійовича відзначає чистота стилю. Всі його скульптури цільні й гармонійні. Окремі частини композиції завжди підпорядковані цілому, що говорить про надзвичайно розвинену інтуїцію майстра, його абсолютне відчуття пластики матеріалу.

По суті, за своїм психічним складом і уподобанням Ганжа не є художником декоративного мистецтва. Його твори своїми завданнями й поглибленим психологізмом більше тяжіють до станкових, ба навіть монументальних форм мистецтва.

Роботи майстра демонструвалися на багатьох виставках, у томі числі і закордонних – у Варшаві (1975), Празі (1975), Белграді (1976), Парижі (1976). Твори Олександра Ганжі зберігаються в Музеї українського народного декоративного мистецтва, Музеї народної архітектури та побуту, Харківському художньому музеї, Полтавському художньому музеї, Вінницькому історико-краєзнавчому музеї та інших.

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »