АНТОНІНА ІВАНОВА

1893–1972

Антоніна Іванова

Антоніна Іванова

Вчилася в рисувальній школі Товариства за­охочування мистецтв у Петербурзі у І. Я. Білібіна, М. К. Реріха, В. О. Щуко (1911-1915), в Нових майстернях у О. Є. Яковлєва, М. В. Добужинського, Є. Є. Лансере (1915-1915). Виступила на виставці “Мир искусства” (1917).

В 1917-1922-у роках вчилася в Українській дер­жавній академії мистецтв в майстерні мону­ментального живопису Михайла Бойчука. Викла­дала на курсах при Академії (1922-1923). Бу­ла членом АРМУ. З 1923-о року Антоніна Миколаївна жила в Москві.

Брала участь у розписах Селянського сана­торію ім. ВУЦВК на Хаджибеївському лимані в Одесі (1927-1928), автор фрески “Се­лянська родина” (разом з Бойчуком). З 1921-о року брала участь в республіканських, всесоюзних та зарубіжних виставках. Працю­вала також в галузі станкового та декоратив­ного мистецтва. Була хранителем мистецької спадщини Михайла Бойчука та пристрасним пропагандистом бойчукізму.

Статті про Антоніну Іванову:

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »