ІВАН ТРУШ

1869–1941

Іван Труш

Іван Труш

Ім`я Івана Труша стоїть в ряду найвидатніших українських живописців кінця 19 – початку 20 століття. Все своє життя він присвятив боротьбі за розвиток українського національного мистецтва. В період засилля всякого роду формалістичних течій Труш, як і передові українські художники – М. Пимоненко, С. Свєтославський, О. Мурашко, С. Васильківський, П. Левченко та інші – продовжував і розвивав у кращих своїх творах традиції реалістичного мистецтва. Відвідував Італію, Єгипет, Палестину.

Пейзажі Труша, пройняті хвилюючою любов`ю до природи рідного краю, поетичні сцени з гуцульського життя, глибоко психологічні портрети видатних сучасників художника є дорогоцінним вкладом в історію українського образотворчого мистецтва.

Значне місце в творчому доробку Івана Івановича займає галерея портретів видатних діячів української культури – Лесі Українки (1900), Івана Франка (1897 та 1903), Миколи Лисенка, Івана Нечуя-Левицького. Художник збирався також писати портрет Ольги Кобилянської і вже їздив з цією метою до Чернівців, але хвороба письменниці перешкодила здійснити цей намір. Вміння схопити головне, відкинути випадковий і минущий стан, наполегливі шукання узагальненої характеристики – дорогоцінний дар Труша-портретиста.

Творче піднесення початку 1900-х років позначилося в біографії Івана Труша не тільки рядом прекрасних портретів, але й великою кількістю чудових пейзажів. Київ і архітектурні пам`ятники, широкі простори Дніпра, природа Криму на багато років визначають одну з головних тем Труша як пейзажиста. “Етюди з природи були для мене відпочинком після гнітючої праці над портретами і з ними спорідненими всякими кічами, були вікном в моє художнє майбутнє і початком планів на задумані мої твори”, – писав художник.

Книги про Івана Труша:

  • Іван Труш. Текст В. Хмурого. Харків, Рух, 1931.
  • Іван Іванович Труш. Каталог посмертної виставки. Львів, Видання Львівської обласної картинної галереї, 1941.
  • Островський Г. І. І. Труш. Нарис про життя і творчість. Київ, Мистецтво, 1955.
  • Музиченко С. Подих землі. Оповідання про художників. Київ, Молодь, 1964.
  • Нановський Я. Іван Труш. Київ, 1967.
  • Костюк С. Іван Іванович Труш. Бібліографічний показчик. Львів, 1969.
  • Іван Труш. Комплект листівок. Київ, Мистецтво, 1979.
  • Іван Труш (1869-1999): Матеріали конференції. Національний музей у Львові. Львів, 2001.
  • Сонячні акорди в палітрі Івана Труша: твори зі збірки Національного музею у Львові ім. А. Шептицького. Sopot, Panstwowa Galeria Sztuki, 2011.
  • Іван Труш. Твори з приватних збірок Альбом. Львів, Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ; Київ, Оранта, 2005.

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »