ЛЕОНІД ЧИЧКАН

1911–1977

Леонід Чичкан

Леонід Чичкан

Леонід Ілліч Чичкан народився 2 серпня 1911-о року в місті Катеринодар (нині Краснодар) в Росії. У 1933-у році закінчив Краснодарський художній технікум. З 1933-о по 1941-й роки навчався в Харківському художньому інституті у С. М. Прохорова і М. А. Козіка. Учасник Другої світової війни. У 1945-у році закінчив Київський художній інститут, а у 1952-у почав у ньому викладати.
З 1971-о – професор Київського художнього інституту.

Працював у галузі станкового живопису. Краєвид, натюрморт і портрет — ось жанри, в яких найповніше і найбагатогранніше роз­крився талант Чичкана. Саме в них художник досягає артистизму. В нього є улюблені теми й мотиви, до яких неодноразово він повер­тається, повідуючи знову й знову про щось но­ве, зосереджуючи увагу на тонких нюансах емоцій, загальної колористичної гами.

У краєвидах він завжди вірний романтич­ній красі Карпат, яку оспівує впродовж усієї творчості. І в поетизації цього краю Чичкан творчо самобутній, бо ніколи не вдається до надмірного пафосу й зовнішнього декорати­візму. Його Карпати — земля працівників, а не місцевість з екзотичними туристичними марш­рутами. Саме це й зумовлює вибір специфічно буденних мотивів, що асоціюються в нашій уя­ві не з легендами гір, а з повсякденним жит­тям сучасників. Не надхмарна височінь синіх верховин, що сяють у промінні сонця, а обітована земля завжди залишається в колі інтере­сів живописця. Це й визначає характерний ко­лорит його полотен, в якому превалюють гли­бокі, насичені зелено-сині тони в поєднанні з яскравими плямами теплої гами, і сталість у виборі статичних композицій переважно з людськими постатями. У Чичканових краєвидах спостерігається народне світосприйняття навколишньої дійс­ності. Але ще яскравіше ця риса виявляється в його натюрмортах, в яких гостро відчува­ються мовби вихоплені з життя елементи на­родного побуту та мистецтва.

Живописне обдаровання Чичкана знайшло вираження і в ряді тематичних полотен. Дея­кі з них сюжетно пов’язані з історичним ми­нулим Карпат — краєм романтичних легенд (“Олекса Довбуш”), інші присвячені образам наших сучасників (“Лісоруби”).

Твори живописця представлені в музейних, галерейних та приватних збірках в Україні та за її межами. Дід Іллі Чичкана. Прадід Давида Чичкана.

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »