ДМИТРО БЕЗПЕРЧИЙ

1825–1913

Дмитро Безперчий

Дмитро Безперчий

Учень Карла Брюллова. Жив і працював у Харкові. Період найбільшої активності був у 1850-х роках. Одним з першим серед українських художників почав змальовувати сценки з сільського життя. Працював над ілюстраціями до “Мертвих душ” Микола Гоголя.

Володіючи академічним рисунком і маючи пристрасть до світлих, ясних і прозорих тонів, Безперчий – як Штернберг, як Шевченко – зазоплювався акварельною технікою і облишив заради неї малювання олійними фарбами. Дмитро Іванович малював академічсно довершені образи, жанри, портрети, пейзажі; чимало працював і в релігійному малярстві. З початку 1860 і до 1890-х років включно митець працював для церков по селах Слобідської України, в Криму і в самому Харкові в церквах при тих гімназіях, де він працював як педагог.

Дмитро Безперчий – вчитель Генріха Семирадського. Ось як згадує про вчителя цей видатний представник польского академізму: “Я мав нагоду на кожному кроці переконуватися в розумності принципів, що він мені їх дав Дмитро Іванович, принципів широких, що робили можливим одночасно розвиток уяви й техніки, і вимагали паралельної вправи в рисункові, в малюванні та в композиції. Вся моя діяльність була заснована на цих принципах”.

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »