В.ГУЛАК

18??–19??

Київський графік-карикатурист 1900-1910-х років. Його малюнки друкувалися в ілюстрованих додатках до га­зет: “Киевская жизнь” (1906), “К. речь” (1906), “Киевская мысль” (1907 1908) та інших. Автор шести силуетних ма­люнків для серії сатиричних листівок “Основи грома­дянських свобод”, випущеної чотирма тиражами у Києві в листопаді 1905. Наступна се­рія із 12 листівок вийшла з друку в січні 1906. Автор ма­люнків для кільканадцяти листівок на теми творів Т. Шевченка. Великий попит мали серії листівок Гулака “Десять заповідей молодим дівчатам” і “Десять заповідей нежонатим”. Автор понад трьохсот кольорових листі­вок на теми українського побутового гумору, в тому числі на анти­алкогольну тематику (видавництва “Рассвет” і  Д. Маркова, 1909—1913). В них Гулак витримує манеру народного примітиву. Художньому по­черку Гулака притаманні оригінальність і своєрідність, які вирізняють його твори се­ред загальної маси листівок. Гулак є також автором вели­кої кількості російських урапатріотичних листівок періо­ду Першої світової війни.

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »