ЛЕОНІД ХИЖИНСЬКИЙ

1896–1972

Леонід Хижинський

Леонід Хижинський

Закінчив Київське художнє училище у 1918-у році. У 1920-1921-у роках  навчався в Українській дер­жавній академії мистецтв у Георгія Нарбута і Михайла Бойчука, у 1922-1927-у – у ВХУТЕІНі в Ленінграді у В. Конашевича та Д. Мітрохіна. 3 1921-о року брав участь в ре­спубліканських, всесоюзних та зарубіжних виставках.

Працював переважно в галузі книжкової графіки. Займався гравюрою на лінолеумі, офортом, літографією, працював в техніці ксилографії. Твори Леоніда Семеновича представлені в музейних та приватних колекціях різних країн світу.

Книги про Леоніда Хижинського:

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »