КОРНИЛО УСТИЯНОВИЧ

1839–1903

Корнило Устиянович

Корнило Устиянович

Український маляр, поет, письменник, публіцист і громадський діяч. Корнило Миколайович був різносторонньо обдарованою людиною. Він проявив себе не тільки як художник — монументаліст і живописець різних жанрів, графік-ілюстратор і карикатурист, але також як письменик, поет, драматург, публіцист і гуморист. Проте найціннішою є діяльність Устияновича в галузі образотворчого мистецтва. Саме тут найповніше виявився його талант, саме тут його найбільші заслуги в розвитку української культури.

Мистецьку освіту здобув у Віденській академії мистецтв (1858–1863). Працював у Відні, в Галичині й на Буковині. Найчисленніше виявився у церковному монументальному малярстві: створив ікони для більше ніж 50 церков, 15 іконостасів, 11 стінописів тощо. Намалював відому картину “Шевченко на засланні”, а також більше 40 портретів (зокрема, Анатоля Вахнянина, Степана Качали, Юрія Лаврівського, Тита Реваковича).

Історичні картини Корнила Устияновича за характером близькі до жанрових картин. Історичним подіям художник часто надає романтичного забарвлення. Ці картини сповнені глибокого ідейного змісту й свідчать про велику любов митця до свого народу та пошану до його минулого. В невеликих творах на історичні теми найвиразніше виступає серйозне ставлення художника до зображуваного сюжету і скрізь ілюструє його пильність і наполегливість у вивченні матеріалів, щоб найбільш конкретно і правдиво відтворити історичну епоху й передати її дух. Основну думку картин художник вміє вдало виразити композиційними засобами і вирішити колористично, підкреслюючи найважливіше відповідною пластикою та освітленням. Хоч Устияновича не можна вважати історичним художником у повному розумінні цього слова, але його твори на історичну тематику залишають досить сильне враження. Вони хвилюють своєю щирістю і безпосередністю.

Книги про Корнила Устияновича:

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »