ОЛЕКСАНДР КОЗЮРЕНКО

1892–1959

Олександр Козюренко

Олександр Козюренко

Олександр Григорович Козюренко народився 10 квітня 1892 року в селі Гниляково нині Одеської області. 1905 року він — учень ма­лярного цеху Одеського суднобудівного заво­ду, з 1912 року вчиться в Одеському худож­ньому училищі в класі малюнка художника І. Колесникова. На початку першої світової війни майбутній художник — рядовий росій­ської армії, потім червоногвардієць на фрон­тах громадянської війни.

У 1921 році Козюренко стає членом Спіл­ки “Робмис” в Одесі, продовжує навчання в першій пролетарській художній студії-майстерні, якою керує Ю. Бершадський, працює художником губполітосвіти. З 1922 року художник співпрацює спочатку у вінниць­кій газеті “Червоний край”, потім у харків­ських газетах “Харківський пролетарій”, “Селянська правда”, “Колгоспне село”, у київ­ських — “Більшовик”, “Советская Украина”, “Комуніст” одночасно ілюструє журнали “Безвірник”, “Всесвіт”, “Декада”, “Червоний перець” тощо. У дні Другої світової війни Козюренко — художник-карикатурист в газетах “Красная Армия”, “Коммунист Та­джикистана”, “Радянська Україна”, в журна­лі “Перець”.

Відтоді і до кінця свого життя Козюренко — незмінний співробітник журналу “Перець”, протягом багатьох років — член редакційної колегії, завідувач художнього відділу журна­лу. Його карикатури, шаржі постійно друкую­ться в республіканських газетах та журналах. За видатні заслуги в розвитку українсько­го мистецтва Президія Верховної Ради УРСР 31 серпня 1950 року надала художникові почесне звання заслуженого діяча мистецтв УРСР. Помер Козюренко 28 квітня 1959 року. У жовтні 1961 року в пам’ять про визначного митця Спілка художників УРСР та редакція журналу “Перець” влаштували персональну виставку творів художника, яка продемон­струвала своєрідний талант і темперамент художника-бійця Олександра Григоровича Козюренка.

Син Олександра Козюренка – Юрій Козюренко – також став художником-карикатуристом.

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »