АРХИП КУЇНДЖІ

1842–1910

Архип Куїнджі

Архип Куїнджі

Живо­писець, пейзажист, прославився ефек­тами освітлення, близькими за приро­дою до ілюзорності.

Народився в Маріуполі в сім’ї грека-шевця. Живопису навчався самостійно й під керівництвом І. К. Айвазовского. Двічі тримав іспит до Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі, але не був прийнятий. 1868-о року отримав звання некласного художника за подану до ради Академії картину “Татарська скеля”. 1872-о року удостоєний звання класного художни­ка 3-го ступеня, а 1878-о – 1-го ступеня.

Картина “Українська ніч” (1876, Державна Третьяковська галерея), показана на Всесвітній виставці у Па­рижі 1878-о року, принесла художникові європейську славу. Від 1892-о до 1897-о – професор пейзажного живопису, з 1893-о – дійсний член Академії мистецтв.

Жив у Петер­бурзі. Член Товариства пересувних художніх виставок (1875 – 1879), ініці­атор створення Товариства художників 1909 (згодом – Товариства художників ім. А І. Куїнджі). 1876-о року відвідав Англію, Францію, Бельгію, Німеччину.

Для композицій Архипа Куїнджі характерні панорамність, декоративна звучність колориту, видовищність та певна театральність. Ство­рив пейзажну школу; був одним з найкра­щих педагогів у російському мистецтві. Ініціатор ряду премій для художньої молоді з власних коштів.

Книги про Архипа Куїнджі:

 • М. П. Неведомский, И. Е. Репин. Архип Иванович Куинджи. Биография-характеристика. Спб, Издание общества имени Куинджи, 1913.
 • А. Ростиславов. Куинджи. Спб. Издание Н.И. Бутковской. Типография Морского Министерства. 1914.
 • Ксения Охапкина. Повесть о Куинджи. Москва, Советский писатель, 1953.
 • Архип Иванович Куинджи. Составитель  Н. М. Новоуспенский. Ленинград, ГИЗ Изобразительного искусства, 1961.
 • Архип Куинджи. Москва, Советский художник, 1965.
 • Г. П. Коняхин. А. И. Куинджи Москва, Искусство, 1966.
 • Куинджи и его ученики. Каталог выставки Составитель Лукина З.В. Ленинград, Искусство, 1973.
 • В. С. Манин. Куинджи. Москва, Изобразительное искусство, 1976.
 • Шутов В., Илюшин С. Юность Куинджи. Повесть. Донецк, Донбасс, 1977.
 • Шутов В., Илюшин С. Свет Куинджи. Донецк, Донбасс, 1983.
 • В.С. Манин Куинджи и его школа. Ленинград, Художник РСФСР, 1987.
 • В. С. Манин. Куинджи. Ленинград, Художник РСФСР, 1990.
 • В. С. Манин. Архип Куинджи. Москва, Белый город, 2001.
 • Куинджи Архип. Из собрания Русского музея. Санкт-Петербург, Palace Editions, 2007.

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »