МАР`ЯН МАЛОВСЬКИЙ

1926–1993

Мар’ян Маловський

Мар’ян Маловський

Маловський Мар’ян Мартинович народився 20 травня 1926 року в містечку Тиврові Вінницької області. З 1934 по 1941 рік навчався в Тиврівській школі. Навчання поєднував з сільськогосподарськими роботами в колгоспі. У квітні 1944 року мобілізований та направлений у діючу армію на Перший Білоруський фронт. У складі Другої гвардійської танкової армії з боями пройшов від Варшави до Берліна. В Берлінській операції контужений і у січні 1947 року демобілізований. Нагороджений бойовими медалями. З 1947 по 1952 рік навчався в Одеському державному художньому училищі, де педагогами його були професор М. Мучник та В. Токарєв. З 1953 року навчався в Київському державному художньому інституті, який закінчив у 1959 році (майстерня професора І. Плещинського).

Його дипломною роботою митця були оформлен­ня та ілюстрації до книги О. Довженка “Зачарована Десна” (1959). Уже в цій першій своїй роботі він постає вдумливим, уважним інтер­претатором літературного твору, художником, що прагне найточніше передати поетичний на­стрій книги, своєрідність характеру її героїв та обставин, у яких вони опиняються.

З 1959 по 1971 рік працював художником відділу етнографії Інституту мистецтвознавства та етнографії АН УРСР. З 1973 року — старший викладач Київського державного інституту культури ім. О. Корнійчука. Автор спогадів про літераторів, з якими спілкувався, та статей про художньо-декоративне оформлення сучасних обрядів і свят. Працював в галузі портрета, станкової та книжкової графіки, акварельного живопису. Обираючи тему для своїх творів, Маловський зупинявся на тих явищах і сюжетах, що близькі йому, які пережив сам, що вразили, запам’ята­лись, привабили громадянськістю свого звучан­ня. “Я беру їх з життя”…— це творче кредо художника розкриває усталеність і прин­циповість його погляду на своє покликання, на завдання мистецтва взагалі.

Акварельний живопис М. Маловського по­збавлений будь-яких зовнішніх ефектів, він вражає ясністю і прозорістю фарб, багатством технічних прийомів, які підпорядковуються точ­ному й переконливому відтворенню ідейної суті, конкретної теми й образів літературного твору. Таке вільне володіння технікою однаково яск­раво виявляється і в сюжетно-тематичних ма­люнках, і в поетичних пейзажах, до яких за­любки звертається художник. Тривалий час техніка акварельного живопису залишається найулюбленішою для митця в ро­боті над ілюстраціями до творів української класичної літератури та радянських письменників. Акварелі для оформлення “Поеми про море” (1960) О. Довженка, до повісті Д. Косарика “Добром нагріте серце” (1961), до творів, ви­конаних за мотивами поезії Т. Г. Шевченка “Минають дні, минають ночі” (1961), до опо­відань Лесі Українки “Одинак”, “Приязнь” (1962) та О. Довженка “Перемога” (1963), “Мати”, “На колючому дроті”, “Стій, смерть, зупинись” (1965), “Незабутнє” (1968) привер­тають увагу технічною досконалістю та вираз­ністю, емоційною наснаженістю.

На творчості М. Маловського відчутно позна­чилися тривалі відрядження з етнографічни­ми експедиціями. Тісний зв’язок з ученими, поетами, письменниками, композиторами і музикантами, цілеспрямоване збирання і вивчення образо­творчого, словесного і музичного фольклору, глибоке розуміння визначальних принципів на­родного мистецтва розкривають перед худож­ником широкі обрії тематичного й образного розмаїття, спрямовують його інтереси до тем і сюжетів, тісно пов’язаних з життям трудя­щих міста і села. Виконуючи конкретні наукові завдання експедицій, художник у своїх малюн­ках і акварелях, що відображають сільську архітектуру, інтер’єри хат, типові зразки одягу, обрядові натюрморти та предмети побуту, ні­коли не залишається байдужим фіксатором ба­ченого.

В кінці 1960-х років М. Маловський багато працює і в техніці ліногравюри, зокрема над темами, пов’язаними з життям і творчістю Лесі Українкн, Тараса Шевченка. З 1962 року художник успішно працює над книжковими знаками — екслібрисами, створив­ши понад 40 сповнених творчої винахідливості, ліризму, народного гумору творів малої гра­фічної форми.

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »