СОФІЯ НАЛЕПІНСЬКА-БОЙЧУК

1884–1937

Софія Налепінська-Бойчук

Софія Налепінська-Бойчук

Вчилася у художній студії Я. Ціонглинського в Петербурзі, у Ш. Холоші в Мюнхені (1907- 1908), в Парижі – академії Рансон у П. Серюзьє, Ф. Валлотона, М. Дені (1909), а також в школі-майстерні Михайла Бойчука (1909-1910). В 1910-у році взяла участь у виставках Салону неза­лежних (Париж), Спілки Молоді (С-Петербург).

З 1918-о по березень 1921-о року викладала в Мир­городському художньо-керамічному технікумі. З 1922-о року викладала дереворит, цинкографію, рисунок, керувала лабора­торією книги в Київському інституті пластич­них мистецтв. Була основоположником су­часної школи ксилографії в Україні. 3 1924-о року брала участь у республіканських, всесоюзних та зарубіжних виставках. Член АРМУ. Пра­цювала в галузі станкової і книжкової графіки, створювала ескізи до гобеленів і тканин.

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »