ЯРЕМА ПОЛАТАЙКО

1936

Ярема Полатайко

Майстер декоративно-прикладного мистецтва. Народився 5 липня 1936 року в м. Надвірній Івано-Франківської області. Після закінчення Косівського училища прикладного ми­стецтва працював у художньо-виробничих майстернях м. Косова, а з 1965 року — в Чернівцях.

Творча діяльність Я. Полатайка розпочалася у створен­ні етнографічних зразків-сувенірів на карпатські мотиви, які широко впроваджувалися у серійне виробництво. Митець продовжував закріплення традицій і відродження на Буковині декоративно-прикладного мистецтва з роз­робкою народних художніх принципів, матеріалу, тех­нології.

В декоративних тарілях, сумках, малих дерев’яних су­венірах, плакетках легко вгадуються прообрази буко­винського народного мистецтва, що криються в орнаментальному різьбленні, килимарстві і вишиванках, в прикрасах і характері народного одягу, в формі пред­метів вжитку. Як мінімум сотня видів зразків-сувенірів, створених Я. Полатайком, увійшли у тиражування.

В композиціях “Кобзар” (1964), “Катерина” (1964), “Зустріч” (1965), “Сонячна Буковина” (1969), “Назу­стріч ювілею” (1970) художник Я. Полатайко розкриває шевченківську тематику, жан­рові дитячі сцени, красу і щедрість буковинської землі. У плоскорізьбленні на дереві почерк Полатайка характерний мережа­ними візерунками народних взірців, що своєю легкістю протиставляються міцним постатям зображених людей. З принадним народним гумором і доброю посмішкою виконані на токарному верстаті дерев’яні сувеніри, оз­доблені шкірою, вовною, розписами: “Колядка” (1969), “Гуцульські мотиви” (1969), “Буковинське весілля” (1970). Їх можна зустріти у багатьох художніх сало­нах країни. Кожний сувенір, кожний задум митця, в яких він прагне до високих історичних збагнень — нова радість людям. Разом з групою різьбярів Я. Полатайком виконано оздоблення бару “Буковинська ніч” у Чер­нівцях у дусі сучасних мотивів, традицій народного мистецтва.

Ярема Полатайко — учасник обласних, зональних, республі­канських, всесоюзних, міжнародних виставок. Його тво­ри знаходяться в багатьох музеях країни і за кордоном.

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »