ЯРОСЛАВА МУЗИКА

1894–1973

Ярослава Музика

Ярослава Музика

Художню освіту здобула в приватній ху­дожній школі, так званій “Вільній академії” Л. Підгородецького у Львові. З 1924-о року працювала в Національному му­зеї Львова рисівником, потім реставратором ікон. В1928-у році – поїздка до Москви (до реста­враційних майстерень), а також до Новгоро­да, Пскова, Києва. В 1931-у році виступила однією із співучасниць у створенні АНУМ (Асоціація незалежних українських митців) і брала участь у подальшій діяльності цієї організації. 1933 рік – поїздка по Скандинавії, 1935 – по Франції, навчання в художній школі А. Лота (Париж), а також подорож до Італії. В 1948-1956-у роках була репресована, перебувала в таборах у Сибіру та Казахстану.

1968 рік – перша персональна виставка у Львові. 1970 – перша персональна виставка у ДМУОМ (Київ).

Ярослава Львівна працювала в галузі станкового і монумен­тального малярства, станкової, книжкової і промислової графіки, емальєрства, декоративно-ужиткового мистецтва, займалася ре­ставрацією.

Книги про Ярославу Музику:

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »