АМВРОСІЙ ЖДАХА

1855–1927

Амвросій Ждаха

Амвросій Ждаха

Ук­раїнський графік, тонкий майстер акварельної мініатю­ри. Навчався у 1869—1881 (з перервами) в Одеській ху­дожній школі та приватно у вихованця Петербурзької АМ Віктора Ковальова. 1890 експонував пейзажі на Першій виставці Товариства півден­норосійських художників.

У 1893—1894 за порадою Ми­коли Лисенка створив де­кілька десятків ілюстрацій до українських народних пісень, які тривалий час не були надруковані. 1896—1901 виконав близько 30 ілюстрацій до “Кобзаря” Т. Шевченка. Оформив та проілюстрував книги: “Чорна рада” П. Куліша (1901), “Оповідання про Антона Го­ловатого” М. Комара (1901), “Українське весілля (з пісня­ми)” І. Демченка (1905), “При битій дорозі” Ф. Равіти-Гавронського ( переказ 3. Левицької, 1912), “Чайковський” Є. Гребінки (1914) та інші. Ілюстрації до “Чор­ної ради” та до повісті “При битій дорозі” були повторені на листівках. 1911 київське видавництво “Час” випустило першу серію кольорових листіюк Амвросія Ждахи з ілюстраціями до українських народних пісень (10 лл), друга серія (12 лл) вийшла 1912.

У 1995 Одесь­ка книжкова фабрика пере­видала ці картки. До ком­плекту додана книжечка з текстами пісень, проілюстро­ваних майстром. А. Ждаха створив фірмові знаки видав­ництв “Час” (Київ) і “Дніп­ро” (Одеса), які вжиті на лис­тівках.

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »