ПАВЛО ВОЛОКИДІН

1877–1936

 

Павло Волокидін

Павло Волокидін

Митець пра­цював у жанрах портрета, пейзажу і натюрморту; саме вони дали йому змогу найповніше виявити своє ставлення до людини і природи, утвердити гуманістичну сутність свого мистецького кредо.

П. Г. Волокидін народився у грудні 1877 року на Орловщині. Основи художньої майстерності одержав в Одеському художньому училищі, де його вчителями були Г. О. Ладиженський та К. К. Костанді. У 1905— 1906 роках художник навчався в Петербурзькій Академії мистецтв у талановитих педагогів В. Є. Савинського та Я. Ф. Ціонглінського; вдосконалював свою майстер­ність у відомого художника-графіка В. В. Мате (1915). З перших кроків Волокидіна у мистецтві в його творах відчутна міцна реалістична традиція. На виставках Петер­бурзької Академії мистецтв і Товариства південноросійських художників він неод­норазово експонує портрети, пейзажні етюди, натюрморти, позначені гострим ін­тересом до натури. Новий і особливо плідний період у творчості Волокидіна почав­ся після 1917 року. В цей час він переїхав в Україну, де поряд з викладацькою діяльністю натхненно працював над своїми кар­тинами. Етапним твором у розвитку українського радянського портретного живо­пису стало полотно “Курсистка”, в якому художник відобразив сильний, трохи су­ворий характер нової людини, що впевнено дивиться у майбутнє, знає свою мету в житті. Цей портрет засвідчив ідейну зрілість, високу мистецьку досконалість Воло­кидіна. Енергійно, темпераментно, хоч і в стриманих барвах, написаний “Автопорт­рет”. Митець створює переконливий, співзвучний часові портрет художника, в яко­му індивідуалізований образ переростає в типовий, уособлюючи риси героя пере­ломної доби. Твір відзначається психологічною глибиною, вдалим тонально-колірним вирішенням. Для кожного портрета Волокидін шукає зображальні засоби, що най­повніше могли б виявити характер.

У 1920-і роки митець відмовляється від сюжетно-жан­рової мотивації образів і зображує портретованих у підкреслено простих позах, зосереджуючи всю увагу на обличчі (“Портрет портового робітника”, “Портрет про­фесора О. А. Кіпена”, “Жіночий портрет”). Найбільше вдаються художникові обра­зи людей творчих, духовно багатих, цілеспрямованих (портрети народної артистки СРСР 3. Гайдай, художників І. Северина, О. Сиротенка, гітариста 3. Кіпченка та ін.). Волокидін широко використовує можливості кольору. У портретах 1930-х років він пере­ходить від тонального живопису до багатоколірності, декоративної узагальненості. У вільній декоративній манері написані “Портрет О. М. Дерібаса”, “Портрет дру­жини художника” і багато інших портретів та етюдів. Значне місце в творчому до­робку Волокидіна займають пейзажі, в яких він виразив своє захоплення красою природи. Йому належать ліричні пейзажні картини, а також етюди, сповнені про­зорим повітрям морських просторів, гарячим сонцем чорноморських лиманів (“Гра сонця”, “Сушіння парусів”, “Море”). Живопис їх інтенсивний, напрочуд багатий на складні колірні відтінки. Ліричність у пейзажах художника часто поєднується з прагненням до узагальненості й епічності (“Кам’янець-Подільська фортеця”, “Ве­чірній пейзаж”, етюди “Херсон”, “Дубки”).

Крім портретів та пейзажних етюдів, Волокидін писав також натюрморти. Кращі з них (“Натюрморт з червоним підно­сом”, “Натюрморт”, “Квіти у синій вазі” та ін.) через світ речей, побачений очима художника, розкривають справжню красу повсякденного життя.

П. Г. Волокидін багато сил віддав педагогічній роботі в Одесь­кому художньому училищі, Одеському та Київському художніх інститутах. Серед його вихованців чимало відомих майстрів радянського живопису: Є. В. Волобуєв, Є. А. Кибрик, Г. С. Меліхов, Г. Соколовський та інші. Творчі пошуки Павла Гавриловича Волокидіна, одного з визначних українських живописців, майстра психологічного портрета, що відобразив подих нової доби, створив гострохарактерні, довершені образи своїх сучасників, стали значним внеском у розвиток образотворчого мистецтва.

Книги про Павла Волокидіна:

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »