СЕРГІЙ ГРИГОР`ЄВ

1910-1988

Сергій Григор`єв

Сергій Григор`єв

Сергій Олексійович Григор’єв народився 5 липня 1910-о року в Луганську в родині залізничного сторожа. Після успішного закінчення в 1926-у році Запорізької художньо-професійної школи він деякий час вчиться у Вхутемасі, а потім всту­пає на живописний факультет Київського ху­дожнього інституту (1928), який і закінчує з успіхом у 1932-у році, здобувши спеціальність графіка і живописця. Вчителями його у КХІ були Фотій Красицький та Федір Кричевський.

Після закінчення інституту Григор’єв працює в харківських видавництвах над плакатами, пише перші свої живописні твори. У 1933-у році він був запрошений на викладацьку роботу до Харківського художнього інституту, а в 1934-у — переведений доцентом до Київського художнього інституту, роботі в якому віддав багато років (з 1934 по 1940 — доцент, з 1947 по 1958 — професор). Перші твори художника були присвячені молодіжній тематиці (“Фіз­культурники”, “Баяніст”, “Комсомольська сім’я”); багато писав він портретів — П. Постишева, М. Горького, В. Лоханька, А. Фоміна, В. Костецького, Д. Фруміної та інших. У 1940—1945-у роках Григор’єв перебуває в ла­вах Радянської Армії.

Справжній розквіт таланту Григор’єва припа­дає на післявоєнні роки. Він створює жанро­ві полотна, що стали новим словом у розвит­ку сучасної радянської тематичної картини: “На зборах” (1947), “В рідній сім’ї” (1948), “Воротар” (1949), “Прийом до комсомолу” (1949), “Обговорення двійки” (1950), “Повер­нувся” (1954).

Протягом останніх років життя Григор’єв продовжує працювати над тематичними картинами (“Мати”, 1970), створює серію портретів сучасників — діячів українського мистецтва і літератури (художників — С. Отрощенка, Т. Голембієвської, письменників — П. Панча, А. Головка, А. Малишка та інших), портретні і пейзаж­ні малюнки аквареллю та кольоровими олів­цями.

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »